Revize :

 Revize se provádí z pravidla pro kolaudaci a především pro ověření zda-li provedená elektroinstalace je v souladu s platnými technickými normami, tak   aby  nebyla ohrožena bezpečnost osob a nevznikly škody na majetku. Byla-li v bytě nově elektroinstalace provedena např. pro koupelnu a kuchyň provádí se revize jen na nově vzniklou část.

Revizi provádí smluvní revizní technik.